Paginatop overslaan

BJAMRI Computerdiensten.

Disclaimer

Met deze website wil BJAMRI Computerdiensten zich aan u presenteren. De gegevens over BJAMRI Computerdiensten op deze site zijn met zorg samengesteld, maar deze kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

BJAMRI Computerdiensten kan niet instaan voor absolute juistheid. BJAMRI accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met BJAMRI Computerdiensten.